Wojnowska-Radzińska, J. (2017). Zakaz arbitralnego wydalania cudzoziemców w świetle art. 1 Protokołu nr 7 do EKPC i jego realizacja w polskim prawie i praktyce – wybrane problemy. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 79(1), 59-71. https://doi.org/10.14746/rpeis.2017.79.1.5