Byczyk, M. (2017). Walka z terroryzmem jako zadanie prawa karnego – uwagi na marginesie wprowadzenia do Kodeksu karnego art. 259a. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 79(1), 73–84. https://doi.org/10.14746/rpeis.2017.79.1.6