Miedziński, M. (2017). Ochrona akcjonariuszy mniejszościowych przed nieuzasadnioną tezauryzacją zysku spółki. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 79(1), 119–131. https://doi.org/10.14746/rpeis.2017.79.1.9