Ostojski, P. (2017). Sprawiedliwość proceduralna według ReNEUAL Modelu kodeksu postępowania administracyjnego Unii Europejskiej. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 79(1), 133–144. https://doi.org/10.14746/rpeis.2017.79.1.10