Wójcicka, E. (2017). Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach – uwagi krytyczne. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 79(1), 159–172. https://doi.org/10.14746/rpeis.2017.79.1.12