RPEiS, R. (2017). Lista recenzentów „Ruchu Prawniczego Ekonomicznego i Socjologicznego” za rok 2016. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 79(1), 281. https://doi.org/10.14746/rpeis.2017.79.1.23