Rylski, M. (2017). Obowiązki informacyjne pracodawcy związane z zawieraniem umów o pracę po nowelizacji Kodeksu pracy. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 79(2), 87-96. https://doi.org/10.14746/rpeis.2017.79.2.8