Włosik, K. (2017). Płynność przy wycenie akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 79(2), 127–141. https://doi.org/10.14746/rpeis.2017.79.2.11