Parysek, J. J. (2015). Miasto w ujęciu systemowym. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 77(1), 27-53. https://doi.org/10.14746/rpeis.2015.77.1.3