Drobniak, A. (2015). Koncepcja urban resilience: narzędzie strategicznej diagnozy i monitoringu miast. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 77(1), 119-143. https://doi.org/10.14746/rpeis.2015.77.1.7