Pawłowski, S. (2015). Konsultacje obligatoryjne i fakultatywne w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym a zakres uspołecznienia procesów planowania przestrzennego. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 77(1), 203–217. https://doi.org/10.14746/rpeis.2015.77.1.11