Kaczmarek, T., & Wójcicki, M. (2015). Uspołecznienie procesu planowania przestrzennego na przykładzie miasta Poznania. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 77(1), 219-236. https://doi.org/10.14746/rpeis.2015.77.1.12