Kowalczyk, A., & Derek, M. (2015). Przestrzeń czasu wolnego w polityce dużych miast. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 77(1), 311-325. https://doi.org/10.14746/rpeis.2015.77.1.17