Tanaś, J. (2015). Użytkowanie nieruchomości lokalowych w strefie centralnej Poznania. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 77(1), 369–384. https://doi.org/10.14746/rpeis.2015.77.1.20