BANACH, Wiesław. Kulturowe bariery w kształtowaniu postaw prospołecznych wśród uczestników życia gospodarczego w Polsce. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, [S. l.], v. 79, n. 4, p. 305–312, 2017. DOI: 10.14746/rpeis.2017.79.4.23. Disponível em: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rpeis/article/view/11747. Acesso em: 27 luty. 2024.