BONCZKOWSKI, M. O normie parametrycznej. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, v. 79, n. 4, p. 149-162, 28 grudz. 2017.