LEWANDOWSKI, K. Duch ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych – 20 lat ulatniania się. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, v. 77, n. 2, p. 277-286, 1 sty. 2015.