PŁOWIEC, W. Gwarancje zasady nadrzędności Konstytucji. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, v. 80, n. 1, p. 81-91, 29 mar. 2018.