FLORCZAK-WĄTOR, M. Konstytucja jako źródło obowiązków państwa w stosunku do obywatela. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, v. 80, n. 1, p. 119-131, 29 mar. 2018.