PATYRA, S. Samorząd terytorialny jako czynnik wzmacniający zasadę dobra wspólnego. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, v. 80, n. 1, p. 231-239, 29 mar. 2018.