GERECKA-ŻOŁYŃSKA, Anna. Karnoprawna odpowiedzialność sprawców przestępstw przeciwko dobrom kulturalnym popełnionych w okresie konfliktu zbrojnego jako element międzynarodowej ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, [S. l.], v. 80, n. 1, p. 255–267, 2018. DOI: 10.14746/rpeis.2018.80.1.20. Disponível em: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rpeis/article/view/12642. Acesso em: 24 cze. 2024.