WOLSKA, G. Społeczna odpowiedzialność biznesu. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, [S. l.], v. 80, n. 1, p. 301–310, 2018. DOI: 10.14746/rpeis.2018.80.1.23. Disponível em: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rpeis/article/view/12645. Acesso em: 1 paź. 2023.