TRĄPCZYŃSKI, A. Fundusze smart beta – pasywne i efektywne zarządzanie portfelem inwestycyjnym. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, v. 80, n. 2, p. 225-240, 28 cze. 2018.