WOJNOWSKA-RADZIŃSKA, J. Prawo cudzoziemca do odwołania w procedurze wydaleniowej w świetle Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, [S. l.], v. 75, n. 3, p. 21–34, 2018. DOI: 10.14746/rpeis.2013.75.3.2. Disponível em: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rpeis/article/view/15671. Acesso em: 3 luty. 2023.