JANUSZ-POHL, B. O modelu postępowania dyscyplinarnego w sprawach studenckich. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, v. 75, n. 2, p. 85-97, 2 lis. 2018.