DWOREK, J. ADAM CZERNIAK, TOMASZ DOŁĘGOWSKI, JACENTY SIEWIERSKI, RELIGIE ŚWIATOWE WOBEC WSPÓŁCZESNYCH WYZWAŃ GOSPODARCZYCH, OFICYNA WYDAWNICZA SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE, WARSZAWA 2011, SS. 234. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, v. 75, n. 1, p. 295-297, 2 lis. 2018.