DWOREK, J. ADAM CZERNIAK, TOMASZ DOŁĘGOWSKI, JACENTY SIEWIERSKI, RELIGIE ŚWIATOWE WOBEC WSPÓŁCZESNYCH WYZWAŃ GOSPODARCZYCH, OFICYNA WYDAWNICZA SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE, WARSZAWA 2011, SS. 234. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, [S. l.], v. 75, n. 1, p. 295–297, 2018. DOI: 10.14746/rpeis.2013.75.1.21. Disponível em: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rpeis/article/view/16149. Acesso em: 8 luty. 2023.