KOSIŃSKI, E.; WOJTCZAK, D. PRAWNA DOPUSZCZALNOŚĆ I ŚRODKI RELATYWIZACJI ZAKAZU NADUŻYCIA POZYCJI DOMINUJĄCEJ W POLSCE. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, v. 74, n. 4, p. 107-122, 3 lis. 2018.