KOSIŃSKI, E.; WOJTCZAK, D. PRAWNA DOPUSZCZALNOŚĆ I ŚRODKI RELATYWIZACJI ZAKAZU NADUŻYCIA POZYCJI DOMINUJĄCEJ W POLSCE. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, [S. l.], v. 74, n. 4, p. 107–122, 2018. DOI: 10.14746/rpeis.2012.74.4.9. Disponível em: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rpeis/article/view/16401. Acesso em: 2 luty. 2023.