RUDAWSKA, I.; BĄKOWSKA, S. WARTOŚĆ RELACJI WŁADZE SAMORZĄDOWE – KLASA KREATYWNA. EMPIRYCZNA WERYFIKACJA MODELU. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, v. 74, n. 4, p. 163-180, 3 lis. 2018.