OSIŃSKA, M. ZASTOSOWANIE METODY CCR-DEA DO OCENY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM W POLSCE. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, [S. l.], v. 74, n. 4, p. 181–201, 2018. DOI: 10.14746/rpeis.2012.74.4.13. Disponível em: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rpeis/article/view/16419. Acesso em: 31 sty. 2023.