KMIECIAK, Z. ROZSTRZYGANIE SPORÓW POMIĘDZY JEDNOSTKĄ I ADMINISTRACJA˛ W SYSTEMACH COMMON LAW (REFLEKSJE NA KANWIE KSIĄŻKI SARY BLAKE ADMINISTRATIVE LAW IN CANADA). Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, v. 74, n. 4, p. 275-289, 3 lis. 2018.