CORA, Łukasz. Ponowienie czynności dowodowej w polskim procesie karnym (aspekty teoretyczne i prakseologiczne). Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, [S. l.], v. 80, n. 4, p. 197–208, 2018. DOI: 10.14746/rpeis.2018.80.4.15. Disponível em: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rpeis/article/view/17225. Acesso em: 27 lis. 2022.