KOTLARSKA-MICHALSKA, A. Strategie działania w starzejącym się społeczeństwie. Tezy i rekomendacje, red. Barbara Szatur-Jaworska. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, v. 76, n. 1, p. 290-295, 1 sty. 2014.