DROZDOWSKI, R. Polska u progu drugiej fazy modernizacji, czyli jak jednocześnie doganiać i uciekać. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, v. 76, n. 2, p. 77-88, 1 sty. 2014.