LIPOWICZ, I. Stan ochrony praw człowieka z perspektywy Rzecznika Praw Obywatelskich. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, v. 76, n. 2, p. 125-142, 1 sty. 2014.