NOWAK, M. Polska migracja: motywy mobilnoƛci, jej dynamika i propozycja socjologicznej rekonceptualizacji. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, v. 76, n. 3, p. 281-299, 1 sty. 2014.