WOJNOWSKA-RADZIŃSKA, J. Dostęp cudzoziemca do akt w postępowaniu w przedmiocie zobowiązania do powrotu – uwagi de lege lata i de lege ferenda. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, v. 81, n. 1, p. 57-71, 29 mar. 2019.