WOJNOWSKA-RADZIŃSKA, Julia. Dostęp cudzoziemca do akt w postępowaniu w przedmiocie zobowiązania do powrotu – uwagi de lege lata i de lege ferenda. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, [S. l.], v. 81, n. 1, p. 57–71, 2019. DOI: 10.14746/rpeis.2019.81.1.4. Disponível em: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rpeis/article/view/18762. Acesso em: 22 cze. 2024.