PIĄTEK, W. Profesor Roman Hauser Doktorem honoris causa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, v. 76, n. 4, p. 397-398, 1 sty. 2014.