GERECKA-ŻOŁYŃSKA, Anna. Prawomocność decyzji prokuratorskich kończących postępowanie przygotowawcze w świetle dyrektywy ne bis in idem. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, [S. l.], v. 81, n. 2, p. 83–96, 2019. DOI: 10.14746/rpeis.2019.81.2.7. Disponível em: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rpeis/article/view/19677. Acesso em: 16 kwi. 2024.