LEMKOWSKI, Marcin. Uwzględnienie skargi kasacyjnej przez Sąd Najwyższy jako podstawa żądania naprawienia szkody wyrządzonej przez wydanie prawomocnego orzeczenia niezgodnego z prawem. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, [S. l.], v. 81, n. 2, p. 97–100, 2019. DOI: 10.14746/rpeis.2019.81.2.8. Disponível em: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rpeis/article/view/19682. Acesso em: 16 kwi. 2024.