BARANOWSKA-ZAJĄC, Wioleta. Kilka uwag o nowych kompetencjach przewodniczącego organu stanowiącego i kontrolnego jednostki samorządu terytorialnego po nowelizacji samorządowych ustaw ustrojowych z 11 stycznia 2018 roku. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, [S. l.], v. 81, n. 2, p. 111–126, 2019. DOI: 10.14746/rpeis.2019.81.2.9. Disponível em: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rpeis/article/view/19688. Acesso em: 17 kwi. 2024.