CZESZEJKO-SOCHACKA, Katarzyna. „Inność drażni jednakowość” – kilka uwag o problematyce dyskryminacji osób LGBT ze szczególnym uwzględnieniem przepisów Kodeksu karnego. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, [S. l.], v. 81, n. 2, p. 191–205, 2019. DOI: 10.14746/rpeis.2019.81.2.14. Disponível em: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rpeis/article/view/19693. Acesso em: 17 kwi. 2024.