KONDEJ, M. Przełamanie rezultatów wykładni językowej zgodnie z zasadą nadrzędności konstytucji. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, v. 81, n. 3, p. 39-52, 30 wrz. 2019.