STANISZEWSKA, L. Instytucja współdziałania materialnego w wydawaniu aktów administracyjnych na przykładzie wybranych porządków prawnych – Polski i Republiki Federalnej Niemiec. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, v. 83, n. 1, p. 129-141, 30 mar. 2021.