RADAJEWSKI, M. Status prawny oskarżyciela w postępowaniu przed Trybunałem Stanu. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, [S. l.], v. 82, n. 1, p. 71–84, 2020. DOI: 10.14746/rpeis.2020.82.1.5. Disponível em: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rpeis/article/view/22344. Acesso em: 3 luty. 2023.