ZAWADZKA-PĄK, U. K. Aksjologiczno-prawna analiza plebiscytowego modelu budżetu partycypacyjnego (obywatelskiego) na przykładzie wybranych polskich miast. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, v. 82, n. 1, p. 283-298, 30 mar. 2020.