CZECHOWICZ, S. Problem wielości sankcji represyjnych za nieszczepienie dziecka z perspektywy skutecznego wykonania obowiązku szczepień. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, v. 83, n. 1, p. 37-46, 30 mar. 2021.