FÄHNRICH, Marzena. Domniemanie niezgodności rabatu lojalnościowego z prawem konkurencji Unii Europejskiej – rozważania na tle wyroku w sprawie Intel. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, [S. l.], v. 83, n. 1, p. 201–214, 2021. DOI: 10.14746/rpeis.2021.83.1.15. Disponível em: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rpeis/article/view/22889. Acesso em: 11 grudz. 2023.